logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2024-06-30


13. nedeľa v cezročnom období

Pondelok

1. júl

Féria

Utorok

2. júl

Návšteva Panny Márie – sviatok

Streda

3. júl

Sv. Tomáša, apoštola – sviatok

Štvrtok

4. júl

Féria

Piatok

5. júl

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, patrónou Európy – slávnosť

Sobota

6. júl

Panny Márie v sobotu – spomienka

Nedeľa

7. júl

Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

Za dary Ducha Svätého a vytrvalosť v službe pre našich miništrantov

 

Utorok

1700

† Marián Andrášned. 75 r.

1700 – Krížové

Streda

1800

† Ondrej Glovňa

700 – Hospic

Štvrtok

1800

† Katarína Zavacká – 10. výr.

1800 – NPPM

Piatok

1800

Za členov BBSJ

700 – Hospic

Sobota

700

Za pútnikov na MH

 

Nedeľa

800

ZBP pre Tomáša – 40 r. života

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† členovia RB

Utorok

700

ZBP pre Jána Zemčáka

Streda

700

ZBP pre Viktora a Annu

Štvrtok

700

† Benedikt Šoltýs – 2. výr.

Piatok

700

† Ema Šoltýsová – 3. výr.

Sobota

1800

ZBP pre Annu Svitanovú – 60 r. života

Nedeľa

1800

† Mária, Jakub, František a duše v očistci

1. deti: V utorok v prípade priaznivého počasia pozývame všetky deti z farnosti spolu s rodičmi na prvé prázdninové Posedenie pri tlejúcom polienku, teda na našu opekačku. Začneme svätou omšou a po nej budeme pokračovať vo farskom dvore. Tešia sa na vás naši eRko animátori.

2. birmovka: Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili nádhernú slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania, ktorá bola v sobotu. Veľká vďaka patrí spevokolu, miništrantom, kostolníkom, šicerom, kvetinárkam a všetkým, ktorí ste sa akoukoľvek formou zapojili do prípravy.

3. kaviarnička: V rámci utužovania vzťahov vo farnosti sme pre všetkých veriacich pripravili Farskú kaviarničku. Pozývame všetkých veriacich na krátke posedenie pri káve a koláči, ktoré bude počas celého leta vždy v nedeľu po svätej omši o 1000 pri farskom kostole. Tešíme sa na každého z vás.

4. Spoveď: Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom budeme vysluhovať počas celého týždňa od pondelka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých navštívime v stredu.

5. tábor: Do nášho eRko tábora ostalo niekoľko posledných voľných miest. Ak by niekto ešte chcel prihlásiť deti na tábor, môže tak spraviť čím skôr. Kontaktné telefónne číslo je na plagáte.

6. púť: V sobotu a v nedeľu bude na Mariánskej hore v Levoči odpustová slávnosť. Program púte je na nástenkách kostolov. Pozývame vás aj na pešiu púť na Mariánsku horu. V sobotu ráno bude svätá omša za pútnikov s požehnaním pútnikov a po nej sa pôjde pešo do Levoče. Veci si môžete nechať odviezť dodávkou, ktorá bude pristavená ráno pri farskom kostole. Prosíme pútnikov, aby sa po skončení púte spoločne, bez zbytočného zdržiavania, vrátili do Ľubice, kde na vás bude čakať kňaz s miništrantmi, aby pútnikov privítal.

7. zbierka: Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu, 7.7.2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup X František Trstenský.

8. miništranti: V pondelok pozývame všetkých miništrantov na spoločné ukončenie školského roka. Začneme svätou omšou a pokračovať budeme vo farskej záhrade grilovačkou.

9. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ulice Vrbovskej rod.: Vaverčáková, Špesová, Zelinová a z ulice Jarnej rod.: Gorelová, Michlíková, Kellnerová, Fábryová, Kovalčíková, Hurtuková, p.Rusnák. Ďakujeme.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben