logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Služba lektora

Služba lektora

    V tejto časti našej stránky nájdete pravidlá, ktoré vám pomôžu naučiť sa dobre čítať, aby vaša lektorská služba v kostole mohla byť účinnejšia. Ak chcete, aby vaše slová zasiahli aj srdce poslucháčov, a nielen ich uši, musíte poznať isté zákony a riadiť sa nimi. Keď sa s nimi zoznámite, pouvažujte o nich a porovnajte ich so svojimi vlastnými skúsenosťami. Zistíte, že sú rozumné a chcú vám pomáhať, nie obmedzovať vás. A čím viac vám „vojdú do krvi“, tým slobodnejšie si budete počínať pri svojej službe.

    Kniha je rozdelená na Úvod, 14 pravidiel a Záver. Na tejto stránke si ich môžete postupne vypočuť, ale aj stiahnuť a počúvať ich v tichu domova, počas cesty autom, či v čase pre Vás vlastnom. Budeme radi, keď budete túto stránku šíriť, aby sa čím viacerí zdokonalili v tejto službe lektora. 

    Všetky nahrávky vytvoril PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., ktorý podporil toto dielo a sám ako lektor, ale aj profesionálny moderátor sa nimi vo svojej službe riadi.

 

Tu sú k dispozícii všetky nahrávky (po kliknutí na pravej strane prehrávača si ich môžete stiahnuť priamo do Vášho zariadenia vo formáte mp3):

ÚVOD

clearer

 

 1. Pravidlo - úloha lektora
clearer

 

 1. Pravidlo - porozumenie textu
clearer

 

 1. Pravidlo - čítanie nahlas
clearer

 

 1. Pravidlo - rozčlenenie textu
clearer

 

 1. Pravidlo - pauza v texte
clearer

 

 1. Pravidlo - priama reč
clearer

 

 1. Pravidlo - prízvuk
clearer

 

 1. Pravidlo - melódia reči
clearer

 

 1. Pravidlo - reč tela
clearer

 

 1. Pravidlo - rýchlosť prednesu
clearer

 

 1. Pravidlo - očný kontakt
clearer

 

 1. Pravidlo - tón hlasu
clearer

 

 1. Pravidlo - mikrofón
clearer

 

 1. Pravidlo - výslovnosť
clearer

 

ZÁVER

clearer

 

 

NAHRÁVKY PROGRAMU MISIÍ VO FARNOSTI ĽUBICA

PROGRAM JE NAHRÁVANÝ VO FARSKOM KOSTOLE

NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V ĽUBICI

Sobota    1800   Sv. omša a začiatok misií

19.10.                 

clearer

Nedeľa      800   Sv. omša s misijnou kázňou

20.10.      

clearer

                 850   Stretnutie s mládežou

clearer

                1000   Sv. omša s misijnou kázňou

clearer

                1400   Pobožnosť + katechéza pre ženy

clearer

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou

clearer

Pondelok  800   Sv. omša s misijnou kázňou -

21.10.                 HRIECH

clearer

                1800      Sv. omša s misijnou kázňou -

                         OBRÁTENIE

clearer

                1850   Premietanie filmu            

Utorok      800   Sv. omša s misijnou kázňou -

22.10.                 SPOVEĎ

clearer

                1630   Sv. omša pre deti

clearer

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou -

                         SMRŤ A SÚD

clearer

                1850   Katechéza pre mužov

clearer

Streda       800      Sv. omša s misijnou kázňou -

23.10.                 CIRKEV

clearer

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou -

                         JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA

clearer

Štvrtok      800      Sv. omša s misijnou kázňou -

24.10.                 VIERA

clearer

                1800   Eucharistická slávnosť s adoráciou -

                         O EUCHARISTII

clearer

Piatok       800      Sv. omša + udelenie sviatosti

25.10.                 pomazania chorých - UTRPENIE

                1730   Sv. omša + obnova

                         manželských sľubov - LÁSKA

                1900   Koncert chvál a povzbudenie

                                  pre mladých (Kežmarok - bazilika)

Sobota      800   Sv. omša s misijnou kázňou            -

26.10.                 MODLITBA

                1730   Novéna k Matke ustavičnej pomoci

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou            -

                         PANNA MÁRIA

Nedeľa      800   Sv. omša s misijnou kázňou

27.10.       1000      Sv. omša s misijnou kázňou

                1500   Sv. omša - záver misií s požehnaním

                                  misijného kríža - KRÍŽ

 

 

 

 

Rýchle odkazy:

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 052 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben