logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2024-03-29


Veľkonočná nedeľa

Pondelok

1. apríl

Pondelok vo veľkonočnej oktáve

Utorok

2. apríl

Utorok vo veľkonočnej oktáve

Streda

3. apríl

Streda vo veľkonočnej oktáve

Štvrtok

4. apríl

Štvrtok vo veľkonočnej oktáve

Piatok

5. apríl

Piatok vo veľkonočnej oktáve

Sobota

6. apríl

Sobota vo veľkonočnej oktáve

Nedeľa

7. apríl

druhá Veľkonočná  nedeľa – božieho milosrdenstva

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

800

ZBP pre Jaroslava Draveckého – 55 r. života

700 – Hospic

1000

Na úmysel celebranta

 

Utorok

1700

† Gizela Holubová

 

Streda

1800

† Renáta Žilinská – 30. výročie

 

Štvrtok

1800

ZBP pre Vladimíra Pojedinca – 60 r. života

 

Piatok

1900

Za členov BBSJ

700 – Hospic

Sobota

700

† Slavomír Česánekned. 60 r.

 

Nedeľa

800

ZBP pre Máriu Škovirovú

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

1800

† Helena Libjaková

Utorok

700

† Michal, Ján a Ema

Streda

700

† Irma Holubová

Štvrtok

700

† Ondrej, Mária a Filip

Piatok

700

† Erika a Emil Mazurek

Sobota

1800

† Helena, Michal a František Bizovský

Nedeľa

1800

Na úmysel celebranta

1. oktáva: Nasledujúcich osem dní až do budúcej nedele, slávime Oktávu Veľkonočnej nedele, teda každý deň slávime tak ako Veľkonočnú nedeľu. Preto je možné upustiť aj od piatkového pôstu.

2. poďakovanie: Chcem touto cestou vysloviť slová vďaky všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh Veľkonočných obradov. Ďakujem vdp. Michalovi Liptákovi, kostolníkom, miništrantom, spevokolu, šicerom s ich kapitánom, lektorom, spevákom pašií, tým, ktorí nám poupratovali kostol, našim šikovným aranžérkam za nádhernú kvetinovú výzdobu a všetkým vám, ktorí ste sa v tak hojnom počte aktívne zapojili do prežívania Veľkonočných sviatkov. Nech vám je Vzkriesený Kristus tou najväčšou odmenou.

3. deti: V utorok večer svätá omša za účasti detí nebude.

4. birmovanci: Birmovné náuky tento týždeň nebudú. Zídeme sa budúci týždeň.

5. Prvý piatok: V tomto týždni slávime prvý piatok mesiaca apríl. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v stredu, štvrtok a piatok pol hodiny pred svätou omšou. Nakoľko sme chorých navštívili minulý týždeň, tento týždeň k chorým nepôjdeme.

6. zbierka: Dnes je slávnostná Veľkonočná ofera. Všetkým darcom úprimné PBZ.

7. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ulice Bernolákovej rod. Szentivanyová, Chmielová, Jerdonková, Zavacká, Repetná, Hoffmannová, Andrášová, Kempjaková, Sarnová, Ružbaská. Ďakujeme.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben