logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2023-11-24

Krista kráľa

Pondelok

27. november

Féria

Utorok

28. november

Féria

Streda

29. november

Féria

Štvrtok

30. november

Sv. Ondreja, apoštola – sviatok

Piatok

1. december

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom – prvý piatok mesiaca

Sobota

2. december

Panny Márie v sobotu – spomienka

Nedeľa

3. december

Prvá adventná nedeľa

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

ZBP pre rod. Kromkovú, Kurilovú a Horvátovú

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

 

Streda

1800

† Monika, Štefan a Ján

700 – Hospic

Štvrtok

1800

† František Kester a Janka Slavkovská – 30. výročie

 

Piatok

1900

Za členov BBSJ

700 – Hospic

Sobota

700

† Mária Kitanová – 1. výročie

 

Nedeľa

800

ZBP pre Darinu – 60 r. života

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Jozef a Mária

Utorok

700

Poďakovanie za dar zdravia pre Jána Kuchtu

Streda

700

ZBP pre Máriu Sedlickú s rod.

Štvrtok

700

† Mária, Ján Tomeček a duše v očistci

Piatok

700

† Mária, Jakub Hoffman a duše v očistci

Sobota

1800

† Anna, Štefan Remiáš a duše v očistci

Nedeľa

1800

ZBP pre Ivetu – 50 r. života

1. DETI: V utorok večer o 1700 bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

2. mládež: Pozývame mládež vo veku od 8. ročníka a vyššie na stretnutie v piatok po sv. omši o 1900 na faru. Témou budúceho stretnutia bude „Advent - hľadanie Tvojej cesty k Bohu.“ Po téme bude spoločné agapé. Koniec stretnutia bude cca o 2130.

3. miništranti: Pozývame všetkých miništrantov a tých, ktorí by mali záujem o túto službu vo farnosti na formačné stretnutie, ktoré začne v sobotu počas požehnania adventného venca a bude pokračovať na fare.

4. Advent: Na budúcu nedeľu budeme pri svätých omšiach požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť do kostola. Spoločný obecný adventný veniec požehnáme v sobotu o 1900.

5. Prvý piatok: Sviatosť zmierenia pred Prvým piatkom budeme vysluhovať v týchto časoch:

FK:

utorok – od 1600 (hlavne deti)

pondelok, streda, štvrtok, piatok – od 1700

Chorých:  v stredu

6. sviečka: Počas akcie Sviečka za nenarodené deti sa v našej farnosti vyzbieralo 625,- €, ktoré boli odoslané na nadáciu Fórum života. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

7. Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým darcom už vopred PBZ.

8. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 hod. z ulice Kruhovej rod. Hanáčková, Vaclavová, Vaclavová, Kislanová, Bartková, Badžová, Kalafutová, Klukošovská, Galliková, Blažinská, Kesterová. Ďakujeme.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben