logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2023-11-10


32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok

13. november

Féria

Utorok

14. november

Féria

Streda

15. november

Féria

Štvrtok

16. november

Féria

Piatok

17. november

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka

Sobota

18. november

Panny Márie v sobotu – spomienka

Nedeľa

19. november

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

† Jakub, Margita, Kornélia a Alojz

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

1700 – Krížové

Streda

1800

† František, Gustáv, František a Jozef

700 – Hospic

Štvrtok

1800

† Imrich Sládek – 25. výročie

1800 – NPPM

Piatok

1900

ZBP pre kňaza Antona

830 – Hospic - odpust

Sobota

700

Za kňazské a rehoľné povolania

 

Nedeľa

800

† členovia spolku Šicerov

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Anna a Gustáv Pirožek

Utorok

700

ZBP pre rod. Trautmanovú

Streda

700

† z rod. Kovalčík a Jarkovský

Štvrtok

700

† z rod. Lesný, IvančákPlzák

Piatok

700

† z rod. Tausch a Vystrčil

Sobota

1800

† Vladimír Pitoňák – 1. výročie

Nedeľa

1800

† Michal, Katarína, Mária a Irena

1. DETI: V utorok večer o 1700 bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

2. miništranti: Pozývame všetkých miništrantov a tých, ktorí by mali záujem o túto službu vo farnosti na športové popoludnie v telocvični ZŠ v pondelok o 1530.

3. MLÁDEŽ: Pozývame mládež vo veku od 8. ročníka a vyššie na filmový večer v piatok po svätej omši o 1900 na faru. Koniec premietania bude cca o 2200.

4. brigáda: Od 1.11.2023 nám podnájomníci vrátili budovu starej fary (bývalej školy) späť do nášho užívania. Nakoľko v budove starej fary, v priestoroch technických miestností novej fary a skladu vo farskom kostole za oltárom je nutné urobiť poriadok, chceli by sme poprosiť o vašu pomoc. Brigáda na upratovanie sa bude konať v piatok (17.11.) od 800. Pre všetkých bude pripravený obed a občerstvenie. Prosíme o vašu pomoc, aby sme všetky tieto priestory mohli užívať v čistote. Po vyčistení priestorov plánujeme aj deň otvorených dverí na starej fare – termín spresníme. Už vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom. Prosíme, prineste si náradie na upratovanie.

5. mládež: Nedeľa Krista Kráľa je svetovým dňom mládeže. V našej diecéze sa bude tohto roku sláviť na dekanátnych stretnutiach mládeže. Pre náš dekanát bude stretnutie v Kežmarku v sobotu 25. novembra 2023. Program začne sv. omšou o 1000 v Bazilike sv. Kríža a bude trvať do 1230. Viac informácií nájdete na plagátoch na nástenkách. Pozývame všetkých mladých, zvlášť birmovancov.

6. hospic: Po ukončení pandemických opatrení sa vedenie Hospicu svätej Alžbety v Ľubici rozhodlo opäť sprístupniť sväté omše v hospici pre verejnosť. Srdečne vás na ne pozývajú, obzvlášť v piatok, kedy slávia odpustovú svätú omšu k hlavnej patrónke, svätej Alžbete Uhorskej.

7. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 hod. z ulice Mierovej rod. Tyborová, Rusnáková a z ulice Kruhovej rod. Kovalčíková, Kovalčíková, Sýkorová, Zacharová, Virová, Kačmareková, Starinská, Slavkovská. Ďakujeme.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben