Služba lektora

    V tejto časti našej stránky nájdete pravidlá, ktoré vám pomôžu naučiť sa dobre čítať, aby vaša lektorská služba v kostole mohla byť účinnejšia. Ak chcete, aby vaše slová zasiahli aj srdce poslucháčov, a nielen ich uši, musíte poznať isté zákony a riadiť sa nimi. Keď sa s nimi zoznámite, pouvažujte o nich a porovnajte ich so svojimi vlastnými skúsenosťami. Zistíte, že sú rozumné a chcú vám pomáhať, nie obmedzovať vás. A čím viac vám „vojdú do krvi“, tým slobodnejšie si budete počínať pri svojej službe.

    Kniha je rozdelená na Úvod, 14 pravidiel a Záver. Na tejto stránke si ich môžete postupne vypočuť, ale aj stiahnuť a počúvať ich v tichu domova, počas cesty autom, či v čase pre Vás vlastnom. Budeme radi, keď budete túto stránku šíriť, aby sa čím viacerí zdokonalili v tejto službe lektora. 

    Všetky nahrávky vytvoril PhDr. Jozef Lapšanský, PhD., ktorý podporil toto dielo a sám ako lektor, ale aj profesionálny moderátor sa nimi vo svojej službe riadi.

 

Tu sú k dispozícii všetky nahrávky (po kliknutí na pravej strane prehrávača si ich môžete stiahnuť priamo do Vášho zariadenia vo formáte mp3):

ÚVOD

clearer

 

 1. Pravidlo - úloha lektora
clearer

 

 1. Pravidlo - porozumenie textu
clearer

 

 1. Pravidlo - čítanie nahlas
clearer

 

 1. Pravidlo - rozčlenenie textu
clearer

 

 1. Pravidlo - pauza v texte
clearer

 

 1. Pravidlo - priama reč
clearer

 

 1. Pravidlo - prízvuk
clearer

 

 1. Pravidlo - melódia reči
clearer

 

 1. Pravidlo - reč tela
clearer

 

 1. Pravidlo - rýchlosť prednesu
clearer

 

 1. Pravidlo - očný kontakt
clearer

 

 1. Pravidlo - tón hlasu
clearer

 

 1. Pravidlo - mikrofón
clearer

 

 1. Pravidlo - výslovnosť
clearer

 

ZÁVER

clearer