Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 7  next_img

Rozpis spovedania pred Vianočnými sviatkami

2019-12-09

Milí veriaci farnosti Ľubica!

Ponúkame vám program vysluhovania Sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami.

Program a priebeh ľudových misií !

2019-10-25

Milí veriaci farnosti Ľubica!

 

Ponúkame vám program misií, ktoré sa budú konať v našej farnosti v dňoch 19. - 27. 10 2019.

Zároveň pre tých z vás, ktorí sa nemôžete zúčastniť niektorej z prednášok, ponúkame na vypočutie príhovor.

 

 

Rozpis modlitby sv. ruženca na október 2019

2019-09-21

 

Milí veriaci farnosti Ľubica!

Predkladáme rozpis modlitby svätého ruženca na október 2019 podľa jednotlivých spoločenstiev.

Ďakujeme každému, kto sa aktívne zapojí do modlitby svätého ruženca,

celkový počet článkov : 20
stránka : previous_img  1 / 7  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog