Misie

PROGRAM MISIÍ VO FARNOSTI ĽUBICA

CELÝ PROGRAM JE NAHRÁVANÝ VO FARSKOM KOSTOLE

NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V ĽUBICI

 

 

Sobota    1800   Sv. omša a začiatok misií

19.10.                 

clearer

Nedeľa      800   Sv. omša s misijnou kázňou

20.10.      

clearer

                 850   Stretnutie s mládežou

clearer

                1000   Sv. omša s misijnou kázňou

clearer

                1400   Pobožnosť + katechéza pre ženy

clearer

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou

clearer

Pondelok  800   Sv. omša s misijnou kázňou -

21.10.                 HRIECH

clearer

                1800      Sv. omša s misijnou kázňou -

                         OBRÁTENIE

clearer

                1850   Premietanie filmu            

Utorok      800   Sv. omša s misijnou kázňou -

22.10.                 SPOVEĎ

clearer

                1630   Sv. omša pre deti

clearer

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou -

                         SMRŤ A SÚD

clearer

                1850   Katechéza pre mužov

clearer

Streda       800      Sv. omša s misijnou kázňou -

23.10.                 CIRKEV

clearer

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou -

                         JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA

clearer

Štvrtok      800      Sv. omša s misijnou kázňou -

24.10.                 VIERA

clearer

                1800   Eucharistická slávnosť s adoráciou -

                         O EUCHARISTII

clearer

Piatok       800      Sv. omša + udelenie sviatosti

25.10.                 pomazania chorých - UTRPENIE

clearer

                1730   Sv. omša + obnova

                         manželských sľubov - LÁSKA

clearer

                1900   Koncert chvál a povzbudenie

                                  pre mladých (Kežmarok - bazilika)

Sobota      800   Sv. omša s misijnou kázňou            -

26.10.                 MODLITBA

clearer

                1730   Novéna k Matke ustavičnej pomoci

                1800   Sv. omša s misijnou kázňou            -

                         PANNA MÁRIA

clearer

Nedeľa      800   Sv. omša s misijnou kázňou

27.10.       

clearer

                1000      Sv. omša s misijnou kázňou

clearer

                1500   Sv. omša - záver misií s požehnaním

                                  misijného kríža - KRÍŽ

clearer

 

Obrovská vďaka patrí manželom Čorbovcom - Gabike & Silvovi - za ich ochotu nahrať každý jeden príhovor a katechézu. DAKUJEME!