Kontakt

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ľubica
Povstalecká 47
059 71 Ľubica


IČO: 31999743

DIČ: 2020703663

IČ DPH: Nie sme platcami DPH


Správca farnosti: PhDr. PaedDr. Martin Skladaný

Tel.: 052/45 66 232
E-mail: farnostlubica@gmail.com

Bankové spojenie: SLSP Kežmarok

IBAN SK76 0900 0000 0000 9327 5678  

BIC SWIFT kód GIBASKBX