Kontakt

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ľubica
Povstalecká 47
059 71 Ľubica


IČO: 31999743

DIČ: 2020703663

IČ DPH: Nie sme platcami DPH


Správca farnosti: PhDr. PaedDr. Martin Skladaný

Tel.: 052/45 66 232
E-mail: farnostlubica@gmail.com

Bankové spojenie: SLSP Kežmarok

IBAN SK76 0900 0000 0000 9327 5678  

BIC SWIFT kód GIBASKBX 
Pokiaľ máte záujem prispieť milodarom na účet farnosti, môžete tak spraviť aj pomocou naskenovania QR kódu nižšie.
 
                    
 
Milodar vo výške 5,- €                         Milodar vo výške 10,- €
 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.