logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Farnosť > Kostoly > Kostol Ducha svätého

Kostol Ducha svätého

Ľubica existovala ako slovenská obec už pred príchodom nemeckých kolonistov. Uprostred obce mala svoj kostol zasvätený Duchu Svätému. Možno predpokladať, že kostol jestvoval už v 12. storočí. Poukazuje na to nielen starobylá románska klenba svätyne, ale aj patrocínium Ducha Svätého, ktoré patrí medzi najstaršie.

Aj po tom, čo si noví usadlíci postavili svoj kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, istý čas aj Kostol Svätého Ducha fungoval ako farský. Vzťahy medzi nimi sa akiste vyriešili až v 14. storočí, podobne ako v Kežmarku, pretože jedno mesto či obec nemôže mať dva farské kostoly. Pri ňom sa postavil mestský špitál – útulok pre chudobných a telesne postihnutých a kostol sa stal kostolom špitálskym. Podobný osud mal aj Kostol Svätého Ducha v Levoči, ktorý sa tiež premenil z pôvodného starého kostola Slovákov na špitálsky kostol. Počas reformácie sa stal evanjelickým. Evanjelici ho používali pre Slovákov, preto ho začali nazývať aj slovenským kostolom. V roku 1671 ho dostali späť katolíci, ako prvý v Ľubici. Je len prirodzené, že katolícki farári sa starali v prvom rade o obnovu a nové vybavenie farského kostola. Časté požiare i záplavy, ktoré postihli tento kostol, ich však donútili venovať pozornosť aj jemu. Vieme, že kostol postihli povodne v rokoch 1713, 1735 a 1813 a 1845. Povodeň v roku 1735 akiste veľmi poškodila zariadenie kostola, preto v 24 25 Hlavný oltár je pomerne jednoduchý. Uprostred je oltárny obraz Zoslania Ducha Svätého od levočského maliara Jozefa Czauczika z roku 1829. Nad ním je holubica ako symbol Ducha Svätého. Oltár pochádza buď z roku 1738 alebo z roku 1758. Na čelnej stene oltárneho stola je nádherné rokokové antipendium z pozlátenej a maľovanej kože. Na oltári je tiež zaujímavá baroková skupina Ukrižovania. Vedľa oltára je cenná baroková dvojmiestna patronátna lavica z polovice 18. storočia. Je čiastočne vyrezávaná a pomaľovaná. Jej čelná časť má rastlinný ornament. Vľavo od oltára je veľmi zaujímavý obraz Krista pred sudcami, ktorý dal namaľovať vtedajší gróf Provincie XVI spišských miest Tobiáš Jóny v roku 1694. Kristus sedí pred súdnou stolicou Pilátovou. Pilátovi radí pri ňom sediaci pisár. Dole je nápis s Pilátovým rozsudkom. V pozadí uprostred však sedia Annáš a Kajfáš a okolo celého obrazu jednotliví členovia veľrady. Pri každom je jeho meno a slová, ktoré vraj počas procesu povedali. Zaujímavá je aj kazateľnica. Pôvodne bola vo farskom kostole a vznikla ešte v 17. storočí, keď kostol bol evanjelický. Odtiaľ bola sem premiestnená v roku 1767. Je to jednoduchšia neskororenesančná práca. Zdá sa, že nie je ani celá, že jej chýba spodná časť, pretože malý kostol neposkytoval toľko priestoru ako farský. Na spodnej časti sú namaľovaní štyria evanjelisti. V zadnej časti rečništia je tabuľa s výrokmi cirkevných otcov sv. Augustína (Blažený je, kto počúva slovo Božie, blaženejší, kto mu rozumie a najblaženejší, kto sa podľa neho riadi), Gregora (Ušiam Stvoriteľa sa najviac páči modlitba, ktorá sa prihovára za nepriateľov) a Ambróza (Ten, kto hlása pravdu bez zaliečania a kto zavrhuje činy zlého života, sa nedožije vďaky u ľudu).

Vpredu (na pravej strane víťazného oblúka) je obraz od levočského maliara Jozefa Czauczika Klaňanie troch kráľov.

Chór, na ktorom je malý organ, je drevený, nový.

V roku 2011 zasiahla malý kostol ničivá povodeň, ktorá až do roku 2015 pozastavila slávenie omší. Kostol Ducha Svätého prešiel celkovou rekonštrukciou omietok a interiérovej podlahy, ktorá pri tejto príležitosti bola znížená na úroveň predchádzajúcich období (tzv. baroková výška podlahy).

 

Podrobná fotodokumentácia mapujúca rekonštrukčné práce sa nachádzajú v sekcii Galéria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodne na severnej stene kostola zavesené bočné oltáre sa umiestnili na samostatné podstavce. Tieto oltáre fara dostala z Budapešti v roku 1937 miesto odvezených dvoch oltárov: Sv. Anny Samotretej a sv. Michala Archanjela. Zatiaľ však čo pôvodné ľubické oltáre zdobia zbierku gotického umenia Maďarskej národnej galérie – kam sa dostali z Maďarského národného múzea – a patria medzi jej najcennejšie exponáty (datované sú rokom 1521), ich kópie, zhotovené v roku 1918 budapeštianskym rezbárom Mikulášom Schmidtom, sú bez umeleckej hodnoty a len zďaleka napodobňujú pôvodné oltáre.

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben