Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2024-05-24


najsvätejšej trojice

Pondelok

27. máj

Féria

Utorok

28. máj

Féria

Streda

29. máj

Féria

Štvrtok

30. máj

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok

Piatok

31. máj

Féria

Sobota

1. jún

Sv. Justína, mučeníka – spomienka

Nedeľa

2. jún

Deviata nedeľa v cezročnom období

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

ZBP pre Rastislava – 30 r. života

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

 

Streda

1800

† Mária a Peter Hajovský

700 – Hospic

Štvrtok

1600

ZBP pre Antona Stoklasa – 90 r. života

700 – Hospic

1800

Za veriacich farnosti

1800 – Vlkovce

Piatok

1900

ZBP pre Matúša s rod.

700 – Hospic

Sobota

700

† Alžbeta a Ladislav

 

Nedeľa

800

† Anna a František Vojtánek

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

1430 – Levoča

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Mária a Emil

Utorok

700

† Anna a Ondrej Kuffa

Streda

700

† Cecília Tropová

Štvrtok

700

† Cecília a František Trop

Piatok

700

† Irena a Michal Sopko

Sobota

1800

† Irma a Jozef Chmiel, Katarína a Ján Roxer

Nedeľa

1800

† Ján, Anna a Ján Chmiel

1. pobožnosť: Dnes popoludní o 1400 bude vo farskom kostole májová pobožnosť.

2. biely týždeň: Počas nastávajúceho týždňa pozývame naše prvoprijímajúce deti, aby prichádzali na večerné sväté omše vo Farskom kostole oblečené do bielych rúch. Na budúcu nedeľu pôjde o 1330 autobus spred Hasičskej zbrojnice na Mariánsku horu do Levoče, kde Panne Márii poďakujeme za dar Prvého svätého prijímania. Prosím rodičov detí o dozor v autobuse. Po každej svätej omši na vás čaká malé prekvapenie.

3. Máj: Pokračujeme v májových pobožnostiach, ktoré budú vo farskom kostole na začiatku svätých omší a v kostole DS po svätej omši.

4. deti: V utorok večer bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

5. Božie telo: Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý nás zaväzuje k účasti na celej svätej omši a zdržiavaniu sa ťažkých a hlučných prác v domácnostiach. V prípade priaznivého počasia bude po svätej omši o 1800 procesia okolo kostola s Najsvätejšou Sviatosťou. Prosím tých, ktorí každý rok robia oltáriky, aby nám dali vedieť, čím skôr, či budú ochotní pripraviť oltárik aj tohto roku. Prosíme aj prvoprijímajúce deti, aby si nachystali lupienky kvetov na rozsýpanie pred Eucharistiou.

6. miništranti: V sobotu o 1900 pozývame miništrantov na formačné stretnutie v spevárni FÚ.

7. Adorácia: Všetkých vás srdečne pozývame na moderovanú adoráciu v piatok po skončení večernej svätej omše.

8. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ulice Pod lesom rod.: Krempaská, Bekešová, Solárová, Vargová, Pikovská, Soľavová, Olekšáková, Kromková, Pivovarová, Duranková. Ďakujeme.

 

 
zoznam článkov
Powered by CMSimpleRealBlog