Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2024-05-16


zoslanie ducha svätého

Pondelok

20. máj

Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka

Utorok

21. máj

Féria

Streda

22. máj

Féria

Štvrtok

23. máj

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza – sviatok

Piatok

24. máj

Féria

Sobota

25. máj

Panny Márie v sobotu – spomienka

Nedeľa

26. máj

Najsvätejšej trojice

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

† z rod. Blaščák a Oravec

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

 

Streda

1800

ZBP pre jubilujúcich manželov Martinu a Jána – 30 r. spol. života

700 – Hospic

Štvrtok

1800

ZBP pre Jána Drugača - 70 r. života

 

Piatok

1900

† Miroslav – ned. 70 rokov.

700 – Hospic

Sobota

700

ZBP pre Alojziu Tomasovú – 90 r. života

 

Nedeľa

800

Za veriacich farnosti

700 – Hospic

1000

Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Jozef Štefaňák

Utorok

700

† z rod. Lipták

Streda

700

† Jozef Krajňák

Štvrtok

700

† Matej, Barbora, Štefan a z rod. Kmeť

Piatok

700

† Michal a Katarína

Sobota

1800

† Agnesa Pitoňáková

Nedeľa

1800

ZBP pre rod. Gurčíkovú

1. pobožnosť: Dnes popoludní o 1400 bude vo farskom kostole májová pobožnosť.

2. veľká noc: Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie a začína Cezročné obdobie. Od zajtra sa namiesto modlitby Raduj sa nebies Kráľovná pri zvuku zvonov modlíme modlitbu Anjel Pána.

3. Máj: Pokračujeme v májových pobožnostiach, ktoré budú vo farskom kostole na začiatku svätých omší a v kostole DS po svätej omši.

4. deti: V utorok večer bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

5. spoveď: Sviatosť zmierenia pred slávnosťou Prvého svätého prijímania budeme vysluhovať v týždni hodinu pred večernou svätou omšou. Prvoprijímajúce deti budú mať v piatok o 1700 kajúcu pobožnosť v rámci ktorej bude aj ich prvá svätá spoveď. Prosíme rodičov, aby pomohli deťom dobre sa pripraviť na ich prvú sviatosť zmierenia a oni sami, aby boli príkladom pre nich počas týždňa. Slávnosť Prvého svätého prijímania bude na budúcu nedeľu o 1000 vo farskom kostole.

6. tábor: K dispozícii sú prihlášky na eRko tábor, ktoré si môžete vyzdvihnúť v utorok po svätej omši a v nedeľu medzi svätými omšami v spevárni Farského úradu. Všetky informácie o tábore nájdete na plagátoch vo výveskách kostolov.

7. birmovanci: Pokračujeme s birmovancami v našich stretnutiach po skupinkách.

8. miništranti: V pondelok o 1530 pozývame miništrantov na športové popoludnie do ZŠ Ľubica.

9. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 rodičov našich prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme.

 

 
zoznam článkov
Powered by CMSimpleRealBlog