Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2024-05-10


siedma Veľkonočná nedeľa

Pondelok

13. máj

Panny Márie Fatimskej – spomienka

Utorok

14. máj

Sv. Mateja, apoštola – sviatok

Streda

15. máj

Veľkonočná féria

Štvrtok

16. máj

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka

Piatok

17. máj

Veľkonočná féria

Sobota

18. máj

Veľkonočná féria

Nedeľa

19. máj

Zoslanie Ducha Svätého

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

ZBP pre Nadiju

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

 

Streda

1800

† členovia KDH

700 – Hospic

Štvrtok

1800

† Helena, Ondrej a Štefan Lejava

 

Piatok

1900

† Miroslav Veselý

700 – Hospic

Sobota

700

† Valéria Dušatková

 

Nedeľa

800

ZBP pre Jozefa – 60 r. života

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

ZBP pre rod. Tyborovú

Utorok

700

ZBP pre rod. Gabriela Hanáčka

Streda

700

ZBP pre Annu Gáborčíkovú – 90 r. života

Štvrtok

700

† Mária a Jozef Slobodník

Piatok

700

† Marta Marčanová

Sobota

1800

† z rod. Sládek a Sopko

Nedeľa

1100

Slávnostná odpustová svätá omša

1. pobožnosť: Dnes popoludní o 1400 bude vo farskom kostole májová pobožnosť s novénou k Duchu Svätému.

2. Matky: Dnes je deň matiek. Všetkým mamám a starým mamám vyprosujeme radosť z ich povolania a veľa Božích milostí, za ich obetavú službu.

3. Máj: Pokračujeme v májových pobožnostiach, ktoré budú na začiatku svätých omší.

4. Novéna: Do soboty pokračujeme v modlitbe Novény pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého. Modliť sa ju budeme spoločne na začiatku svätej omše.

5. deti: V utorok večer bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

6. PSP: Nácvik detí na Prvé sväté prijímanie bude v sobotu o 1000 vo farskom kostole.

7. odpust: Na budúcu nedeľu bude v Kostole Ducha Svätého slávnostná odpustová svätá omša o 1100. Celebrantom a kazateľom bude náš pán kaplán. Sviatosť bude vyložená po odpustovej svätej omši do 1800, kedy bude ukončenie adorácie a požehnanie. Večerná svätá omša v tento deň nebude.

8. miništranti: V sobotu o 1900 pozývame všetkých miništrantov na formačné stretnutie, ktoré bude v spevárni FÚ.

9. birmovanci: Pokračujeme s birmovancami v našich stretnutiach po skupinkách. V piatok večer bude svätú omšu celebrovať a kázať vdp. Pavol Hudák, kňaz z Domu blahoslavenej Anny Kolesárovej. Po svätej omši bude diskusia s o. Pavlom. Účasť birmovancov je povinná.

10. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ulice 8. mája rod. Majerová, Kašperová, z ulice Hlbokej rod. Zavacká, Troppová, Troppová, Sosková, z ulice Pod lesom rod. Hutníková, Tomečková, Krzaková. Ďakujeme.

 

 
zoznam článkov
Powered by CMSimpleRealBlog