Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2023-11-17


33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok

20. november

Féria

Utorok

21. november

Obetovanie Panny Márie – spomienka

Streda

22. november

Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

Štvrtok

23. november

Féria

Piatok

24. november

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Sobota

25. november

Panny Márie v sobotu – spomienka

Nedeľa

26. november

Krista kráľa

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

† Jozef Kačmarák

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

1700 – Krížové

Streda

1800

ZBP pre Luciu – 50 r. života

700 – Hospic

Štvrtok

1800

ZBP pre Katarínu Matejkovú – 80 r. života

1800 – NPPM

Piatok

1900

† František Imrich – 1. výročie

700 – Hospic

Sobota

700

† Ján Ferenčík – 6. výročie

 

Nedeľa

800

† Anna a Róbert

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Milan Paluba, rodičia a príbuzní

Utorok

700

† z rod. Kupčiha

Streda

700

† Helena

Štvrtok

700

† Viktor a Mária

Piatok

700

† Ondrej a Veronika

Sobota

1800

† Mária – 10. výročie

Nedeľa

1800

ZBP pre Jakuba a Adrianu

1. DETI: V utorok večer o 1700 bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

2. mládež: Nedeľa Krista Kráľa je svetovým dňom mládeže. V našej diecéze sa bude tohto roku sláviť na dekanátnych stretnutiach mládeže. Pre náš dekanát bude stretnutie v Kežmarku v sobotu 25. novembra 2023. Program začne sv. omšou o 1000 v Bazilike sv. Kríža a bude trvať do 1230. Viac informácií nájdete na plagátoch na nástenkách. Pozývame všetkých mladých, zvlášť birmovancov.

3. brigáda: Dňa 17.11. (piatok) sa uskutočnila farská brigáda. Zúčastnilo sa jej vyše 100 veriacich z našej farnosti. Aj touto cestou vyslovujeme jedno veľké ĎAKUJEME za vašu obetavosť a pomoc. Vďaka vašej obetavosti sa podarilo upratať priestory starej fary, farského kostola i technické miestnosti na novej fare. Nech vám dobrotivý Pán Boh bohato odmení vašu službu a obetavosť.

4. hospic: Hospic svätej Alžbety v Ľubici prosí o spoluprácu na báze dobrovoľníctva pre klientov hospicu. Potrebné sú niektoré dobrovoľnícke činnosti, ako starostlivosť o záhradu, sprevádzanie pacientov, kŕmenie pacientov, a mnohé ďalšie. Všetky informácie a aj potrebné služby nájdete na plagáte na výveske kostolov. Ďakujeme.

5. odpustky: Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa budeme v závere svätej omše modliť modlitbu zasvätenia ľudstva Kristovi Kráľovi. Účasťou na tejto modlitbe môžete získať plnomocné odpustky.

6. adorácia: Diecézny biskup František vás pozýva na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Adorácia sa uskutoční 2.12.2023 o 1700 v mestách: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

7. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 hod. z ulice Kruhovej rod. Slavkovská, Glovňová, Lejavová, Špirková, Špirková, Harabínová, Ivančáková, Suchá, Hanáčková, Sedlická. Ďakujeme.

 

 
zoznam článkov
Powered by CMSimpleRealBlog