logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2022-11-11

 33. nedeľa v cezročnom období

Pondelok

14. november

Féria

Utorok

15. november

Féria

Streda

16. november

Féria

Štvrtok

17. november

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka

Piatok

18. november

Féria

Sobota

19. november

Panny Márie v sobotu – spomienka

Nedeľa

20. november

34. nedEľa v cezročnom období – krista kráľa

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

† Mária Hricová – 1. výročie

 

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

1800 – Krížové

Streda

1800

ZBP pre Miroslava – 60 r. života

1800 – NPPM

Štvrtok

1800

† Ladislav, Tibor a duše v očistci

700 – Hospic

Piatok

1800

† Pavol Struhár

700 – Hospic

Sobota

700

† Jozef, Eva a Jozef Petrulák

 

Nedeľa

800

† Ondrej, Jozef, Štefan, Katarína a Mikuláš

700 – Hospic

1000

Za veriacich farnosti

 

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† z rod. Verdon, Zemčák, ŠvedaBednárik

Utorok

700

† Jozef a Martina

Streda

700

ZBP pre Jozefa a Máriu

Štvrtok

700

ct. sr. Helena

Piatok

700

ct. sr. Bernarda

Sobota

1800

ZBP pre rod. Harnišovú

Nedeľa

1800

ct. sr. Jana

1. deti: V utorok večer bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti aj s rodičmi.

2. Farský kostol: Vstup na chór vo farskom kostole je z dôvodu rekonštrukcie ešte stále uzavretý. Ďakujem za pochopenie.

3. TCPM: Od 14.11. do 20.11. prebieha v Cirkvi Týždeň Cirkvi pre mladých. V rámci tohto týždňa sme pripravili pre našu mládež Farskú výzvu a Filmový večer. Farská výzva bude prebiehať podobne ako minulý rok a všetko o nej nájdete na plagátoch, ktoré sú v kostole aj v obci. Filmový večer spojený s agapé sa bude konať vo štvrtok 17.11. po večernej sv. omši v eRko miestnosti na fare. Tešíme sa na vás.

4. Odpustky: Na budúcu nedeľu sa budeme po každej svätej omši modliť modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu na sviatok Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na tejto modlitbe môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky.

5. zbierka: Dnes je zbierka na lavice. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

6. Upratovanie: O upratovanie vo Farskom kostole prosíme v sobotu o 900 z ulice Bernolákovej rod. Ivančáková, Szucsová, Reľovská, Krempaská, Drugačová, Kesterová, Szentiványová,  Jerdonková, Závacká, Repetná.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben