logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2021-04-29

 piata veľkonočná nedeľa

Pondelok

3. máj

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov – sviatok

Utorok

4. máj

Sv. Floriána, mučeníka – spomienka

Streda

5. máj

Veľkonočná féria

Štvrtok

6. máj

Veľkonočná féria

Piatok

7. máj

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom – Prvý piatok

Sobota

8. máj

Veľkonočná féria

Nedeľa

9. máj

šiesta veľkonočná nedeľa

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

700

† Anna a Ján Pacanovský

1800

ZBP pre Martu – 70 r. života

Utorok

700

† Štefan Kasenčák

1700

† Viktor – 20. výr.

Streda

700

† Ján Soska                                                     700 – Hospic

1800

† Anna a Gustáv Pirožek

Štvrtok

700

† Jozef Hutník                                               1700 – Krížové

1800

† Margita a Peter Kasenčák

Piatok

700

† Eva Čechovská

1700

Za členov BBSJ

1900

Na úmysel celebranta

Sobota

700

ZBP pre Miroslava Gildeina – 55 r. života

1800

ZBP pre Jozefa Václava – 30 r. života

Nedeľa

700

ZBP pre rod. Jána Repčáka                             700 – Hospic

800

Za veriacich farnosti

900

Na úmysel celebranta

1000

Gerda a Frank Soska

1100

Za členov DHZ v Ľubici

1800

Na úmysel celebranta

1. Bohoslužby: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku sa verejné slávenia bohoslužieb dovoľujú za určitých podmienok: 15 m2 na jednu osobu, respirátor FFP2/KN95. Sväté omše budeme slúžiť len vo Farskom kostole, kde môže byť prítomných 50 veriacich vrátane kňaza a asistencie. Pre účasť iba na nedeľnej svätej omši si prosím, vyzdvihnite miestenky vo forme lístkov, ktoré budú k dispozícii už počas týždňa vzadu na stolíku. Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.

2. stretutie: Dnes popoludní o 1400 bude krátke stretnutie rodičov našich birmovancov. Prosíme o účasť.

3. deti: V utorok bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti farnosti aj s rodičmi.

4. birmovanci: Svätá omša pre birmovancov, spojená s katechézou bude v piatok o 1900. Účasť povinná.

5. hasiči: Na budúcu nedeľu o 1100 bude slávnostná svätá omša s procesiou, obetovaná za všetkých členov DHZ v Ľubici, pri príležitosti sviatku ich patróna, sv. Floriána.

6. lektori: Prosíme lektorov, ktorí prídu na sväté omše, aby pred svätou omšou nahliadli do sakristie, či má kto čítať, nakoľko lektorský rozpis bude až za normálnych podmienok. Ďakujeme za vašu službu.

7. Máj: Počas mesiaca máj sa budeme spoločne počas týždňa modlievať Loretánske litánie na začiatku večernej svätej omše, nakoľko po rannej svätej omši sa mnohí ponáhľajú do škôl a do práce.

8. prvý piatok: Sviatosť zmierenia pred Prvým piatkom budeme vysluhovať podľa možností najlepšie v areáli kostolného dvora, v prípade zlého počasia v kostole v týchto časoch:

FK:

Pondelok a štvrtok po rannej sv. omši

Utorok a piatok od 1600  

Stredu a štvrtok od 1700

Chorých:   streda

 

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben