logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2021-04-01

 veľkonočná nedeľa

Pondelok

5. apríl

Veľkonočný pondelok

Utorok

6. apríl

Veľkonočný utorok

Streda

7. apríl

Veľkonočná streda

Štvrtok

8. apríl

Veľkonočný štvrtok

Piatok

9. apríl

Veľkonočný piatok

Sobota

10. apríl

Veľkonočná sobota

Nedeľa

11. apríl

druhá veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1000

Celebrant

† Vladimír Jankura – 1. výročie

Kazateľ

† z rod. Lipták

Utorok

1800

Celebrant

† Štefan Kačmarek a Zuzana Kapolková

Kazateľ

ZBP pre Jozefa a Annu

Streda

1800

Celebrant

† Eduard, Helena a Ján Dovjak

Kazateľ

† Ondrej, Mária, Viktor a Otto Dovjak

Štvrtok

1800

Celebrant

ZBP pre Jána – 70 r. života

Kazateľ

ZBP pre rod. Gurčíkovú

Piatok

1800

Celebrant

† Ondrej, Mária a Filip

Kazateľ

† Janka a Martina

Sobota

800

Celebrant

† Anna Majerská

Kazateľ

Za duše v očistci

Nedeľa

1000

Celebrant

† z rod. Milon, KasenčákPoremský

Kazateľ

† Alojzia Olekšáková

1. Bohoslužby: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je verejné slúženie svätých omší zakázané. Prenos svätých omší budeme vysielať prostredníctvom Youtube kanála, TV Ľubica a ich FB účtu. Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.

2. oktáva: Nasledujúcich osem dní až do budúcej nedele, slávime Oktávu Veľkonočnej nedele, teda každý deň slávime tak ako Veľkonočnú nedeľu. Preto je možné upustiť aj od piatkového pôstu.

3. Modlitba: Počas veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies kráľovná.

4. birmovanci: V sobotu bude o 900 online prednáška pre birmovancov.

5. PSP: Na webovej stránke farnosti v sekcii Prvé sväté prijímanie je pripravená prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie. Prosím rodičov, aby ju vyplnili, podpísali a najneskôr do 18.4. doručili na faru.

6. poďakovanie: Chcem s úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh Veľkonočných sviatkov. Veľká vďaka patrí pani kostolníčke za jej každodennú obetu. Ďakujem našim kvetinárkam za nádhernú kvetinovú výzdobu. Obrovské ďakujem patrí našim šicerom za organizáciu poklony na Bielu sobotu. Ďakujem aj našim dvom miništrantom a lektorke, ktorí nám počas týchto sviatkov pomáhali pri liturgii Veľkonočného Trojdnia. V neposlednom rade ďakujem vedeniu obci za umožnenie vysielania a našim šikovným technikom za kamerami. Pán Boh zaplať mojim spolubratom kňazom za ich povzbudivé slová a všetkým vám, ktorí ste sa prišli na Bielu sobotu pokloniť k Božiemu hrobu i vám, ktorí ste nás sledovali a spolu s nami boli duchovne spojení pri prežívaní najdôležitejších sviatkov roka. Nech vám to všetkým Zmŕtvychvstalý Kristus bohato odmení.

7. milodary: Ďakujeme všetkým, ktorí ste aj v tomto týždni prispeli na chod farnosti. Kto by mal záujem tiež prispieť na chod farnosti, môže tak urobiť prostredníctvom prevodu na farský účet, ktorý je na našej webovej stránke farnosti www.farnostlubica.sk. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben