logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Aktuálne > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY

Farské oznamy

 

LITURGICKÉ OZNAMY

2021-02-11

 šiesta NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok

15. február

Féria

Utorok

16. február

Féria

Streda

17. február

Popolcová streda

Štvrtok

18. február

Pôstna féria

Piatok

19. február

Pôstna féria

Sobota

20. február

Pôstna féria

Nedeľa

21. február

prvá pôstna nedeľa

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

Celebrant

ZBP pre Moniku – 40 r. života

Kazateľ

ZBP pre Ladislava

Utorok

1800

Celebrant

† Mária Příkazská

Kazateľ

ZBP pre r. Knapikovú

Streda

1800

Celebrant

† Anna, Ján, Anna, Helena a Alojz

Kazateľ

† Ján, Irena, Janko a Eugen

Štvrtok

1800

Celebrant

† z rod. Ordzovenský, Dravecký a Hajovský

Kazateľ

ZBP pre Ladislava a Zdenku

Piatok

1800

Celebrant

† Štefan Blaščák – 1. výr.

Kazateľ

ZBP pre jubilujúcich manželov Jozefa a Darinu – 50 r.

Sobota

800

Celebrant

† Mária Kalafutováned. 100 r.

Kazateľ

† Oľga a Ján Cehuľa a duše v očistci

Nedeľa

800

Liturgia svätého Jána Zlatoústeho

Za veriacich farnosti

1000

Celebrant

† Ján a Emília Sklenár – 10. výr.

Kazateľ

Za veriacich farnosti

Koncelebrant

† Eva – ned. 100 r.

1. Bohoslužby: V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku je verejné slúženie svätých omší zakázané. V tomto týždni od pondelka budú prenosy svätých omší opäť z nášho kostola prostredníctvom TV Ľubica a ich Facebookového účtu. Naďalej vysielame pravidelne sväté omše aj prostredníctvom nášho kanála Youtube. Konkrétne odkazy na vysielanie sú na našej webovej stránke. Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.

2. pôst: Popolcovou stredou vstupujeme do štyridsať denného pôstneho obdobia, ktorým sa pripravujeme na najdôležitejšie sviatky roka. V tento deň platí v Cirkvi prísny pôst. Zaväzuje každého kresťana zdržať sa mäsitého pokrmu a všetkých od 14. – 60. roku života aj povinnosť len raz do dňa sa dosýta najesť.

3. adorácia: Vo štvrtok po svätej omši bude krátka Eucharistická adorácia s Eucharistickým požehnaním.

4. krížová cesta: V piatok sa budeme pol hodinu pred svätou omšou, teda o 1730, modliť pobožnosť Krížovej cesty. Pozývame vás zapojiť sa do tejto modlitby. Vyprosujme si aj touto modlitbou milosť skorého ukončenia pandémie.

5. charita: Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Svoje milodary môžete posielať priamo na účet Spišskej katolíckej charity: SK28 0200 0000 0000 2963 4592, potrebný je variabilný symbol: 412 071 876. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať.

6. milodary: Ďakujeme všetkým, ktorí ste aj v tomto týždni prispeli na chod farnosti. Kto by mal záujem tiež prispieť na chod farnosti, môže tak urobiť prostredníctvom prevodu na farský účet, ktorý je na našej webovej stránke farnosti www.farnostlubica.sk. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben