Aktuálne

stránka : previous_img  1 / 18  next_img

Predvianočné spovedanie v dekanáte Kežmarok

2023-11-27

Milí veriaci farnosti Ľubica!

Predkladáme rozpis vysluhovania sviatosti zmierenia v dekanáte Kežmarok. V našej farnosti budeme spovedať v nedeľu 17.12.2022 od 1400 do 1630.

Rozpis modlitby svätého ruženca

2023-09-23

 

Milí veriaci farnosti Ľubica!

Predkladáme rozpis modlitby svätého ruženca na október 2023 podľa jednotlivých spoločenstiev.

Ďakujeme každému, kto sa aktívne zapojí do modlitby svätého ruženca.

Spoločné vyhlásenie

2023-08-31

Milí veriaci!

Prinášame vám spoločné vyhlásenie predstaviteľov cirkví v Ľubici a náš postoj voči hazardu v Ľubici.

celkový počet článkov : 53
stránka : previous_img  1 / 18  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog