logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Aktuálne - Usmernenia na slávenie svätých omší od 6.5.2020

Aktuálne

Usmernenia na slávenie svätých omší od 6.5.2020

2020-05-08

Drahí veriaci!

 

S účinnosťou od 6. mája 2020 je dovolené verejné slávenie bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok:

 

 • kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel,
 • vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bude minimálne 2 metre,
 • bohoslužby budú recitované, teda majú mať kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch,
 • v kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu,
 • je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
 • nepodávať si ruky,
 • z obradov je potrebné úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • v nedeľu bude osobitne svätá omša pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • ruky sa nepodávajú, znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu,
 • pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky,
 • sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk,
 • v rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, budú odstránené nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • pri východe z kostola je potrebné, aby veriaci dodržali odstup aspoň 2 metre a nezhlukovali sa.

 

Aby sme konkretizovali tieto pravidlá, ktoré chránia ostatných od nákazy koronavírusom, je potrebné ich pre našu farnosť špecifikovať. Všetky vyššie spomínané pravidlá platia s nasledujúcou konkretizáciou:

 

 • Službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie pravidiel, budú vykonávať naši šiceri, prosím rešpektujte ich!!!
 • V kostole sú vyhradené lavice, do ktorých si veriaci môžu sadnúť. Pokiaľ príde viac členov spoločnej domácnosti, môžu si do jednej lavice sadnúť vedľa seba viacerí. Ak príde veriaci sám, je potrebné, aby v jednej lavici sedeli maximálne dvaja a to vždy na oboch krajoch lavice.
 • Príchod na bohoslužbu odporúčame maximálne 15 minút pred začiatkom svätej omše, modlitbu ruženca pred svätou omšou vynechávame. Taktiež vynechávame aj všetky ostatné modlitby po skončení svätej omše. Kostol opúšťame postupne od lavíc pri vchode ihneď po skončení svätej omše, obzvlášť v nedeľu, aby mohli na ďalšiu svätú omšu prísť ďalší veriaci.
 • Deti môžu sedieť aj na lavičke vpredu. Na jednej lavičke sedí jedno dieťa, okrem prípadu súrodencov. Krížiky pre deti na konci svätej omše vynechávame.
 • Sakristia je miesto na prípravu kňaza a asistencie. Preto obzvlášť v tomto období cez ňu neprechádzame a vstupujeme do kostola hlavným vchodom. Do sakristie vstupujú len tí, ktorí majú liturgickú službu!

 

 

Verejné sväté omše, ktorých sa za týchto podmienok môžete zúčastniť, budú v tomto týždni vo Farskom kostole:

 • Štvrtok – 7. 5. 2020 o 1700
 • Piatok – 8. 5. 2020 o 1700
 • Sobota – 9. 5. 2020 o 700

Niekoľko slov k nedeľným bohoslužbám. Aby sme predišli veľkému návalu veriacich, ktorí by prišli na svätú omšu, zvýšili sme počet nedeľných svätých omší a prerozdelili sme jednotlivé časti našej obce na konkrétne časy. Prosíme Vás o rešpektovanie, aby sme sa vyhli tomu, že na jednu svätú omšu príde toľko veriacich, že sa nepomestia do kostola a na ďalšiu príde iba hŕstka ľudí. Tento rozpis je návrhom, ktorý sa postupne môže zmeniť, tak ako bude potrebné. Tu je prvotný návrh rozpisu svätých omší v nedeľu:

 • 800 – ulice v okolí farského kostola: Povstalecká, Športová, Bernolákova, Poľná, Gen. Svobodu
 • 900 – svätá omša vyhradená pre seniorov
 • 1000 – ulice smerom na Kežmarok: Školská, Budovateľská, Slnečná, Podtatranská, 8. mája, Hlboká, Úzka, Jesenského
 • 1100 – ulice smerom na Vrbov: Vrbovská, Remeselnícka, Kruhová, Mierová, Jánošíkova, Jarná
 • 1700 – svätá omša pre tých, ktorí nemohli prísť dopoludnia
 • 1800 – svätá omša pre tých, ktorí nemohli prísť dopoludnia

 

Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom našej Ľubickej TV a aj ostatných katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia, poprípade prednostne využijú v nedeľu svätú omšu o 900, ktorá je vyhradená práve pre nich.

 

Kostol pre Vás pripravený na slávenie verejných svätých omší a aj prenosov.

 
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 052 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben