Aktuálne

Uvoľnenie opatrení

2021-04-16

Milí veriaci farnosti Ľubica!

V rámci mimoriadnej situácie na Slovensku došlo k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa slávenia bohoslužieb. Tie sú dovolené verejne sláviť za dodržania týchto podmienok:

  • 15 m2 na jednu osobu,
  • respirátor FFP2/KN95,
  • negatívny antigénový/PCR test (aj pre seniorov) alebo minimálne 2 týždne po druhom zaočkovaní.

Pre nás to znamená, že sväté omše budeme slúžiť len vo Farskom kostole, kde môže byť prítomných 50 veriacich vrátane kňaza a asistencie.

V Kostole Ducha Svätého môže byť prítomných iba 10 veriacich, preto tam sväté omše slúžiť nebudeme, ale bude tam vystavená Eucharistie k adorácii.

Nedeľných svätých omší bude viac, nakoľko je dovolený malý počet veriacich. Pre účasť iba na nedeľnej svätej omši si prosím, vyzdvihnite miestenky vo forme lístkov, ktoré budú k dispozícii už počas týždňa vzadu na stolíku.

Usporiadateľskú službu a kontrolu dodržiavania týchto opatrení budú vykonávať naši šiceri, prosím, rešpektujte ich.

Pre všetkých veriacich stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 

 

Vaši kňazi

 

 

Základné podmienku vstupu v grafickej podobe, tak budú umiestnené v našich kostoloch:


                                                         

Farský kostol                                  Kostol Ducha Svätého

 

 

 
zoznam článkov
Powered by CMSimpleRealBlog