stránka: Domov > Sviatosti > Sviatosť manželstva


Sviatosť manželstva

 

Informácie pre snúbencov

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).

Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom – nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.

 

Pripomíname, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, poprípade na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.

 

Doklady potrebné na zápis:

 • platné občianske preukazy
 • údaje o svedkoch – najlepšie prefotené OP z oboch strán

Po zápise si snúbenci vyberú termíny predmanželskej prípravy. Je nevyhnutné absolvovať náuky z každej oblastí:

 1. Vierouka
 2. Morálka 1
 3. Morálka 2
 4. Sviatosti
 5. Rodičovstvo – koná sa na farskom úrade v Kežmarku a prednáša MUDr. Jana Víznerová. Snúbenci si prítomnosť na tejto náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.

Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.

Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.

 

Dôležité upozornenie:

Po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu v Kežmarku, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:

  • platné občianske preukazy
  • rodné listy 

 

rozpis náuk pre rok 2017

Predmanželská príprava sa koná vždy vo štvrtok o 19:00 hod. v určený deň v kancelárii farského úradu v Ľubici.

Morálka 1 Morálka 2 Vierouka Sviatosti
2.3.2017 9.3.2017 16.3.2017 23.3.2017
4.5.2017 11.5.2017 18.5.2017 25.5.2017
31.8.2017 7.9.2017 14.9.2017 21.9.2017
12.10.2017 19.10.2017 26.10.2017 2.11.2017

Termín náuky s MUDr. Víznerovou:

Termín náuky na tému Rodičovstvo s MUDr. Víznerovou budú: 

piatok, 18. augusta 2017 o 19:00 hod. na FÚ v Kežmarku.