stránka: Domov > Sviatosti > Sviatosť krstu


Sviatosť krstu

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

 

Požiadať o udelenie sviatosti krstu musia vždy iba rodičia dieťaťa!!! 
Rodičia musia byť cirkevne zosobašení, pokiaľ im v tom nebráni Kánonická prekážka. Krstnými rodičmi môžu byť iba tí, ktorí prijali základné iniciačné sviatosti: krst, birmovanie a sviatosť oltárnu a žijú v usporiadanom manželstve. Na krste musí byť prítomný aspoň jeden krstný rodič. Zápis na krst sa koná každý pracovný deň na farskom úrade.

Predkrstná príprava je vždy v piatok pred krstom o 19:00 hod. v kancelárii farského úradu. Predkrstnej prípravy sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež aj krstní rodičia.  Ku sviatosti zmierenia - svätej spovedi - rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom. Krstná slávnosť sa koná vo svätej omši v nedeľu o 10:00 hod. s výnimkou, keď rodičia nie sú cirkevne sobášení kôli Kánonickej prekážke alebo matka je slobodná alebo pre iný vážny dôvod. V takomto prípade sa sviatosť krstu vysluhuje po nedeľnej svätej omši o 11:00.
 

K zápisu sa vyžadujú tieto doklady:
Od rodičov dieťaťa:
 1. potvrdenie o cirkevnom sobáši
 2. oznámenie o narodení dieťaťa (kópiu rodného listu)

Od krstných rodičov:
1. potvrdenie o cirkevnom sobáši
2. potvrdenie o prijatí sviatosti birmovania