stránka: Domov > Oznamy > zamyslenia


zamyslenia

Nové a staršie zamyslenia, nájdete nižšie ...

celkový počet článkov : 9
stránka : previous_img  1 / 3  next_img

Mať také auto

2016-12-26

Autor: Martin Skladaný, správca farnosti

Aký je pravý zmysel Vianoc?

Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje

2013-09-24

Autor: kaplán Ján Grivalský

V  Božom slove sme počuli ako Ježiš na základe podobenstva, že istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, šikovne vtiahne farizeja Šimona z dnešného evanjelia, do podobenstva. Ukazuje ho ako toho, ktorý málo miluje, ktorý je málo vďačný Bohu a preto nevidí nielen Božieho proroka v osobe Ježiša Krista, ale nie je tiež schopný zbadať vďačnú lásku v druhom človeku. Zároveň ani nie je schopný vidieť v Ježišovi toho, kto je viac než všetci proroci, toho, kto odpúšťa hriechy.

Uzdravenie chorého

2013-09-17

Autor: kaplán Ján Grivalský

Pri počúvaní Božieho slova sa môžeme zamyslieť nad neláskou a pýchou, ktoré ničia tento svet a tiež ľudí. Aj v dnešnej dobe žijú farizeji, ktorí striehnu na ľudí, ktorí žijú s Kristom. Človek s čestným srdcom, ktorý prijíma Kristovu lásku, sa premieňa na nádej pre druhých. Ježiš bol nádejou aj pre chorého, ktorému uzdravil ruku. Základom tohto vzťahu bola dôvera chorého a nie zlomyseľnosť tých, ktorí Ježiša pokúšali.

stránka : previous_img  1 / 3  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog