stránka: Domov > Oznamy > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY


LITURGICKÉ OZNAMY

2019-01-12

Krst krista pána

Pondelok

14. január

Féria

Utorok

15. január

Féria

Streda

16. január

Féria

Štvrtok

17. január

Sv. Antona, opáta – spomienka

Piatok

18. január

Féria

Sobota

19. január

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

20. január

2. nedeľa v cezročnom období

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

ZBP pre Irenu – 70 r. života

Utorok

1700

Na úmysel celebranta                                                                      700 – NPPM

Streda

1800

† Imrich                                                                                          1700 – Krížové

Štvrtok

1800

ZBP pre p. Kresuľovú

Piatok

1800

† Štefan Sulír

Sobota

700

† z rod. Kalafutovej

Nedeľa

800

† Jakub, Žofia, Žofia Kromková

1000

Za veriacich farnosti

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Júlia a František

Utorok

700

† Anton Tatarko, kňaz

Streda

700

ZBP pre Jozefa, Máriu a Jozefa

Štvrtok

700

ZBP pre Ondreja, Martina, Máriu a Zuzanu

Piatok

700

† Alojz, Anna, Jozef, Anna a Dominika

Sobota

1800

ZBP pre Eduarda Glátza s rod.

Nedeľa

1800

ZBP pre Romanu Hudáčkovú

 

Hospic svätej Alžbety

Pondelok

730

† z rod. Pružinský a Sečka

Utorok

730

† Štefan Kasenčák

Streda

730

† Štefan a duše v očistci

Štvrtok

730

Na úmysel celebranta

Piatok

730

ZBP pre Pavla

Sobota

730

† Eliáš, kňaz

Nedeľa

700

† Jozef Závacký

1. pobožnosť: Dnes popoludní pobožnosť nebude.

2. Vianoce: Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie. Vianočné stromčeky môžu ako výzdoba ostať do Hromníc. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh Vianočných sviatkov. Vďaka patrí kostolníkom; miništrantom; spevokolu; kantorkám; lektorom; tým, ktorí vybavili a priniesli nádherné stromy do oboch kostolov; šikovným žienkam, ktoré nádherne vyzdobili naše vianočné stromy; všetkým, ktorí sa pričinili o čistotu v kostoloch; deťom a animátorom z eRka za nádhernú jasličkovú pobožnosť; koledníkom Dobrej noviny a napokon vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do slávenia vianočných sviatkov v našej farnosti. Nech vám to všetkým Pán Boh bohato odmení.

3. deti: V utorok bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti a rodičov.

4. modlitby: Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Obetujme naše modlitby a obety aj na tento úmysel.

5. upratovanie: O upratovanie v kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. Kruhovej rod. Slobodníková, Hanáčková, Sedlická, Hanáčková, Hriňáková, Vaclavová, Vaclavová, Kislanová, Bartková, Badžová.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog