stránka: Domov > Oznamy > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY


LITURGICKÉ OZNAMY

2019-01-04

 zjavenie pána

Pondelok

7. január

Féria

Utorok

8. január

Féria

Streda

9. január

Féria

Štvrtok

10. január

Féria

Piatok

11. január

Féria

Sobota

12. január

Féria

Nedeľa

13. január

krst krista pána

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

† Pavol, Alžbeta, František a Pavol

Utorok

1700

Na úmysel celebranta

Streda

1800

ZBP pre Klaudiu

Štvrtok

1800

† Rudolf Mazurek

Piatok

1800

† Margita Nevlazová – 1. výročie

Sobota

700

† z rod. Čikovskej

Nedeľa

800

ct. sr. Serafína a duše v očistci

1000

Za veriacich farnosti

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Zuzana, Irena a Andrej Mazurek

Utorok

700

† dobrodinci sestier NPPM

Streda

700

ZBP pre vnučku a celú rodinu

Štvrtok

700

† Anton Kalafut

Piatok

700

† Helena Filičková

Sobota

1800

† Helena Stoklasová

Nedeľa

1800

† Michal a Martin

 

Hospic svätej Alžbety

Pondelok

730

† Anton

Utorok

730

ZBP pre Máriu Kozubovú

Streda

730

† Emil a Angela

Štvrtok

730

Za dary DS pre Ľuboša

Piatok

730

† Ján a Augustín

Sobota

730

Za uzdravenie manželstva Miroslavy a Michala

Nedeľa

700

† Peter a ZBP pre Ruženu

1. pobožnosť: Dnes popoludní od 1400 bude pobožnosť a po nej výmena ružencových tajomstiev.

2. deti: V utorok bude svätá omša za účasti detí. Pozývame všetky deti a rodičov.

3. upratovanie: O upratovanie v kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. Kruhovej rod. Lejavová, Kovalčíková, Špirková, Oravcová, Brejková, Matejková, Harabinová, Pivková, Suchá, Slodičáková.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog