stránka: Domov > Oznamy > farské oznamy - LITURGICKÉ OZNAMY


LITURGICKÉ OZNAMY

2018-12-28

 nedeľa svätej rodiny ježiša, márie a jozefa

Pondelok

31. december

Siedmy deň oktávy Narodenia Pána

Utorok

1. január

panny márie bohorodičky – prikázaný sviatok

Streda

2. január

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, bis. a uč. Cirkvi – spomienka

Štvrtok

3. január

Najsvätejšieho mena Ježiš – spomienka

Piatok

4. január

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom – votívna

Sobota

5. január

Féria

Nedeľa

6. január

zjavenie pána – slávnosť a prikázaný sviatok

 

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pondelok

1800

Za všetkých dobrodincov farnosti

Utorok

800

† Irena, Ján a Janko

1000

Za veriacich farnosti

Streda

1800

† Anna, Ján, Alojz a Anna Kučera

Štvrtok

1800

† Ján a Oľga Cehula

Piatok

1800

† Mária Gáborčíková – 1. výročie

Sobota

700

Fatimská sobota, po nej sv. omša za † Annu a Ondreja

Nedeľa

800

† Alžbeta a František Hajovský

1000

Za veriacich farnosti

 

Kostol Ducha Svätého

Pondelok

700

† Janka, Mária a Alžbeta

Utorok

1800

† Karol, Mária, Alžbeta a Anna

Streda

700

Za duše v očistci

Štvrtok

700

† Anna a Darina Mrázik

Piatok

700

† Margita Mochnalová a Jakub Paluba

Sobota

1800

† Jozef Babič – 1. výročie

Nedeľa

1800

† sestry NPPM

 

Hospic svätej Alžbety

Pondelok

730

† Mária a Anton

Utorok

700

Za živých a † členov RB

Streda

730

ZBP pre Róberta

Štvrtok

730

ZBP pre jubilujúcich manželov Zemančíkových – 60 r.

Piatok

730

† Margita

Sobota

730

† František

Nedeľa

700

ZBP pre Tibora – 80 r. života

1. koleda: Dnes popoludní od 1300 bude prebiehať požehnanie domov – koleda. Zároveň v tomto čase pôjdu aj naši koledníci Dobrej Noviny a navštívia vaše príbytky. Kto ich chce prijať, nech si na viditeľnom mieste pred domom, pripevní bielu šatku.

2. te deum: V pondelok večer o 1800 v rámci svätej omše zrekapitulujeme prežitý rok a poďakujeme zaň Pánu Bohu spevom piesne Te Deum. Svätá omša je obetovaná za všetkých dobrodincov našej farnosti. V prípade záujmu bude v noci na 1. januára v čase od 1900 – 800 možnosť celonočnej adorácie vo Farskom kostole. Záujemcovia sa môžu zapísať vzadu na papier a vybrať si vyhovujúci čas. Ak nebude záujem o celonočnú adoráciu, bude možnosť súkromnej modlitby v noci od 2345 – 015.

3. prvý piatok: Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pred Prvým piatkom vo FK pol hodinu pred večernou sv. omšou od stredy a v H vo Štv od 700. Chorých navštívime až vo februári.

4. ples: Hnutie eRko v spolupráci s Farským úradom vás pozývajú na 3. eRkoples s názvom „Folklórna noc“. Všetky informácie nájdete na výveskach kostolov. Ešte stále je možnosť, zakúpiť si vstupenky.

5. upratovanie: O upratovanie v kostole prosíme v sobotu o 900 z ul. Kruhovej rod. Kovalčíková, Kovalčíková, Sýkorová, Zacharová, Virová, Kačmareková, Harnišová, Starinská, Slavkovská, Glovňová.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog