stránka:   - Termín vysluhovania sviatosti birmovania


 

Srdce
farské oznamy

Pozrite si oznamy a články

Lubicky lektori
lektori

Rozpis lektorských služieb

Srdce
Zamyslenia

Čítanie pre zamyslenia

Termín vysluhovania sviatosti birmovania

2018-01-15

Termín vysluhovania sviatosti birmovania

Na základe rozhodnutia BÚ v Spišskej Kapituli

sa sviatosť birmovania v našej farnosti bude vysluhovať dňa

24. júna 2018.

 

 
Powered by CMSimpleRealBlog